deblaasIn de blaas wordt, via urineleiders, de urine verzameld. Via de plasbuis wordt de urine daarna uitgeplast.

Na blaasverwijdering moet de urine via een andere weg worden afgevoerd.

Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug    Volgende