Leven met een Urine stoma

Bij een stoma wordt de urine afgevoerd via een opening in de buikwand. Deze uiterlijke verandering kan voor sommige mensen een probleem zijn, eventueel ook voor de seksualiteit. Hoe zwaar dit weegt is voor ieder mens verschillend.

Verder kan een stoma soms wat huidirritaties opleveren en is het nodig om altijd reservezakjes mee te nemen. Door de positie van de stoma kan het in een enkel geval lastig zijn om een riem te dragen.
Voordeel van een stoma is dat het verder weinig belemmeringen oplevert en weinig inspanningen vraagt.

Het verzorgen van een stoma kan eventueel ook door anderen worden overgenomen (bijv. partner of thuiszorg). Met stoma blijft het mogelijk om te sporten en zelfs te zwemmen, eventueel met aangepaste zwemkleding.

Leven met een Neoblaas

Het leren omgaan met een neoblaas vraagt een actieve houding en veel aandacht. Een gewone blaas geeft via zenuwen aan wanneer deze vol is, waardoor u aandrang voelt om te plassen. Dit doet een neoblaas niet. Daarom moet u om de paar uur plassen, ook 's nachts. Dit wordt 'op de klok plassen' genoemd. In het begin is dit om de 2 uur, later wordt dit enkele uren meer. Het is belangrijk dat de blaas niet te vol wordt (maximaal een halve liter), maar dat u over de dag wel voldoende blijft drinken.

Met de neoblaas moet u opnieuw leren plassen. De gewone blaas is een spier die zich samentrekt om te plassen. De neoblaas heeft deze functie niet en moet geleegd worden door de buikspieren aan te spannen. Wanneer dit niet goed lukt, of wanneer het plassen helemaal niet meer gaat (urine-retentie), zult u de blaas met een katheter moeten leegmaken. Dit wordt zelfkatheterisatie genoemd en blijft nodig bij zo’n 15 op de 100 mensen. Bij vrouwen meer dan bij mannen. 

Mogelijk blijven er op de lange termijn ook problemen met urineverlies bestaan, waarvoor incontinentiemateriaal nodig is. Grofweg 10 op de 100 mensen houdt urineverlies overdag en 40 op de 100 mensen ’s nachts, waarbij de kans groter is bij hogere leeftijd en bij al bestaande incontinentie. Verder is een goede nierfunctie een voorwaarde, omdat een neoblaas belastend kan zijn voor de nieren.

Voordeel van de neoblaas is dat het lichaam uiterlijk intact blijft en de urine via de natuurlijke weg wordt afgevoerd.

 

Terug   Volgende